Powerhouse applicaties snel, automatisch en voordelig converteren naar Java

Veel organisaties hebben met Powerhouse belangrijke, vaak bedrijfskritische applicaties gebouwd. Terecht, want Powerhouse is een krachtige omgeving. Echter: Powerhouse raakt gedateerd. Ondersteuning blijft achter, het is lastig om bestaande applicaties uit te breiden of te integreren met andere toepassingen.

Als u verder wilt, zult u dus stappen moeten nemen. Tot nog toe had u daarvoor maar enkele opties: overgaan op een ERP-systeem, nieuw bouwen of uw huidige applicatie handmatig converteren. Stuk voor stuk zijn dit geen aantrekkelijke trajecten: kostbaar, langdurig, lastig in de hand te houden

StrongHold

Met StrongHold biedt Brains2B u nu een veel plezieriger route naar een up-to-date applicatie. StrongHold converteert namelijk uw huidige Powerhouse applicatie naar Java. Snel en voordelig. Resultaat is een goed te onderhouden, te integreren en uit te breiden applicatie met een grafische gebruikersinterface in een moderne objectgeoriënteerde taal. Kortom: met uw nieuwe applicatie bent u klaar voor de toekomst:

Handmatige conversie

Een voorbeeld op basis van ervarings- cijfers leidt voor herbouw/ conversie van een scherm:

in een andere 4GL-taal,
bijv Oracle Forms4-6 manuren

in een 3GL-taal,
bijv Java of .NET7-11 manuren

Hierin is nog geen rekening gehouden met overhead kosten, project-aansturing en het vaststellen van standaarden.

Resultaat: een moderne Java-applicatie die goed is te onderhouden, uit te breiden en te integreren

In StrongHold is van meet af aan veel aandacht besteed aan de onderhoudbaarheid van de te genereren applicatie. Daarom zijn het StrongHold framework (dat de geconverteerde code ondersteunt) en de geconverteerde code zelf 100% Java en objectgeoriënteerd. Het framework is specifiek ontworpen en uitgebreid getest om tal van routinezaken en integratie met andere software af te handelen. Hierdoor kan Stronghold overzichtelijke, goed te onderhouden broncode genereren. Doordat het framework transparant is geïmplementeerd en gebruik maakt van open standaarden, kunt u ook zelf profiteren van de het gemak en de efficiency van het framework als u later aanvullende functionaliteit met Java wilt toevoegen.

Het gehele conversie-pad ligt afgebakend voor u

nieuw
oud

StrongHold levert u een mogelijkheid om snel en efficiënt uw Powerhouse applicatie te converteren. Voor een pijnloze conversie is er een duidelijk afgebakend conversiepad. Daarvoor levert StrongHold eerst een pilot op basis van uw bestaande applicatie. Aan de hand daarvan bepaalt u hoe de geconverteerde applicatie eruit moet gaan zien, voor welke onderdelen u maatwerk api's nodig hebt en wat de configuratie van de infrastructuur wordt. StrongHold biedt u tools om tot een heldere planning en risicomanagement te komen.

Handmatige aanpassingen blijven doorgaans beperkt

Na deze voorbereidende werkzaamheden is de uiteindelijke conversie een eenvoudige zaak. StrongHold converteert doorgaans 90% of meer van de Powerhouse broncode automatisch naar Java. De resterende 10% vergt api's op maat of handmatige conversie. Het ligt voor de hand dat deze 10% niet random door de nieuwe source verspreid ligt; het gaat meestal om specifieke stukken code waarvan de locatie al op voorhand valt aan te geven.

Leasebedrijf Arval-PHH converteerde reeds succesvol

Leasebedrijf Arval PHH (voorheen Arma) had het volledige bedrijfsmodel ondergebracht in een zelf gerealiseerde Powerhouse applicatie: 2100 sources in 3 talen, ontwikkeld over een periode van 20 jaar. De applicatie voorzag in de volledige interne en externe informatiebehoefte. De voordelen van dit maatwerk waren evident, maar maakte de nu gewenste overgang naar een moderne Java-omgeving lastig en kostbaar.

Ontwikkeling, conversie en omscholing lopen parallel

Arval PPH en Brains2B zijn daarop overeengekomen de conversie in kwestie en de ontwikkeling van StrongHold parallel te laten verlopen. Gezien de beschikbaarheid van tools voor de vervanging van Quiz, is StrongHold gefocust op Quick en QTP. Verder is er in de conversieslag voor de eigen ontwikkelaars van Arval PHH een omscholing naar Java meegenomen.

Kengetallen

Oude situatie
Nieuw situatie
Powerhouse:Java:
Quick: 1200 sources2900 sources verdeeld over MVC classes
QTP: 300 sources
Quiz: 600 sources
Database:
Oracle en Powerhouse bestandenOracle
OS:
Vax-VMSWindows via Metaframe
Client:
Terminal-emulatie via Thin client en Metaframe Java applicatie via Thin client en Metaframe

Pilotconversie haalt gewenste details naar boven

Een pilot conversie gaf gebruikers de mogelijkheid hun wensen gericht kenbaar te maken. Voor de ontwikkelaar werd het duidelijk voor welke delen een maatwerk api nodig was. Voorbeelden daarvan waren het ondersteunen van de meertaligheid van de oorspronkelijke toepassing en het vertalen van de zoekfunctionaliteit (voorheen op te roepen via een standaard letter) naar een button en een functietoets. Verder heeft men ervoor gekozen bepaalde details niet te converteren maar met de nieuwe Java-functionaliteit nieuw te implementeren (zoals integratie met MS Office en de verbinding met Oracle Calendar). Batches zijn direct geconverteerd naar PLSQL, waarbij de aanroep verloopt via het StrongHold framework.

Dakpansgewijze conversie zorgt voor soepele overgang

Wegens de grootte van het project is besloten de conversie modulair en dakpansgewijs te laten verlopen. Tijdens de acceptatietest van een module door de gebruikers, zijn de ontwikkelaars al bezig met de technische test van de volgende module terwijl gelijktijdig weer een volgende module wordt geconverteerd. Zo is de hele organisatie soepel en stapsgewijs overgegaan: de hele applicatie is nu naar tevredenheid in productie.

StrongHold conversies in grote lijnen

Meer weten?

Als u snel, goed en voordelig uw bestaande Powerhouse applicatie wilt omzetten in een eigentijdse en solide Java-toepassing, neem dan contact op. We verzorgen graag een presentatie en demonstratie en gaan in op uw specifieke vragen.

U kunt ons bellen 06-14665800 of emailen indien u nog vragen heeft of als u een afspraak wilt maken om de mogelijkheden te ontdekken die StrongHold u kan bieden.