Brains2B heeft de laatste tijd hard gewerkt om de modulaire opzet van de tools te gebruiken om extra input talen en extra output opties te bieden.

Naast de vertrouwde powerhouse conversie naar en Java client server oplossing bieden we nu ook de volgende oplossingen:

Als output kunnen we nu extra leveren:

StrongHold Bricks

Voor bovenstaande oplossingen zijn nu bèta testen gedaan met daadwerkelijke broncode van klanten. Op dit moment zijn er echter nog niet voldoende sources geconverteerd om aan onze hoge kwaliteitseisen te voldoen. Wij streven naar minimaal 5000 sources per oplossing verspreid over verschillende klaten. Wij zoeken nog geïnteresseerde, die met een fikse korting op de licentie kosten hun broncode willen laten omzetten naar een van onze output oplossingen.

Interesse?

Nu geïnteresseerd in de conversie van uw legacy applicatie met een van onze nieuwe mogelijkheden? Neem contact op, om te bespreken wat de opties zijn:

Brains2B
info@brains2b.nl
telefoon: 06-14665800

Wilt u liever wachten tot de oplossingen volledig volwassen zijn en daar van op de hoogte worden gebracht. Stuur ons een email en wij houden u op de hoogte.

Vermeld de input en/of output oplossing waarvoor u interesse heeft, zodat we u alleen de relevante informatie sturen

de output optie die men kiest is onafhankelijk van de input taal die u kiest. Het voordeel hiervan is dat het framework dat u gebruikt voor uw geconverteerde code een brede gebruikersgroep kent en dat functionaliteit die vanuit een input taal gerealiseerd moest worden ook voor uw geconverteerde applicatie beschikbaar is.

We zijn zeker van plan in de toekomst meer in en output mogelijkheden te bieden. We zullen hiervoor altijd uitgaan van een concrete klant vraag. Op dit moment is onze aandacht even gericht om te zorgen dat deze in en output opties volledig productie klaar zijn en onze klanten er met de vertrouwde zekerheid mee op weg kunnen.

Conversie van Oracle Forms

Oracle Forms en Oracle Reports, ook wel bekend als Oracle Developer leveren de mogelijkheid om via een eigen 4GL taal grafische applicaties te ontwikkelen. De ontwikkeling hiervan staat echter al even stil en Oracle biedt inmiddels de JDeveloper omgeving om bedrijfsapplicaties te bouwen. Op dit moment is er echter geen automatische mogelijkheid om van Oracle Forms over te gaan naar Java, met of zonder JDeveloper. StrongHold bricks biedt die oplossing.

Status

Conversie van Ms Access

Het is niet ongebruikelijk voor bedrijven om kritische business applicaties te beginnen in Microsoft's Excel of Access. Helaas kunnen deze applicaties niet altijd meegroeien met een grote hoeveelheid gebruikers en data, of passen ze qua technologie niet binnen het bedrijfslandschap. Voor Ms Access biedt Brains2B een conversie naar een Java oplossing gedreven door een volwaardige RDBMS, zodat uw applicatie mee kan schalen met het belang voor uw bedrijf.

Status

De conversie voor MS Access wordt aangeboden voor zakelijke gebruikers. Brains2B doet niet direct zaken met consumenten en biedt geen oplossing voor niet-zakelijke infrastructuren.

3 tier oplossing

De 3 tier oplossing voor StrongHold bestaat al langer. Zie hier voor meer informatie. In de nieuwe versie van StrongHold bieden we echter niet alleen de mogelijkheid om gebruik te maken van EJB 3.0, maar ook van meerdere persistancy tools, zoals Hibernate, TopLink. Ook is er gekozen om de thin-client onafhankelijk te maken van de applicatie zelf, zodat updates van de applicatie automatisch via de server verspreid kunnen worden.

Converteren naar een volledige webapplicatie

Vanaf het begin van StrongHold werd er door klanten gevraagd om een volledige webapplicatie. Tot nu hebben we die boot afgehouden, omdat er geen oplossing was voor het het valideren van de input op veld niveua, zoals men dat in de legacy applicatie gewend was. Met behulp van Ajax en JSF is dit nu wel mogelijk. Met gebruik making van de n-tier oplossing kunnen we nu een volledige Java gedreven HTML versie bieden van uw legacy applicatie.

Status

Converteer direct naar Oracle JDeveloper

Vooral van onze Oracle Forms klanten kwam de vraag of we hun Oracle Forms niet direct naar Oracle's nieuwe omgeving konden transformeren. Wij hebben hier een grote slag gemaakt en kunnen al onze input talen nu omzetten naar een werkende JDeveloper applicatie gebruik makend van ADF.

Status

  • Hoewel de vraag groot is, is dit de jongste steen van de StrongHold toren. De opzet van JDeveloper ten opzichte van Powerhouse en Oracle Forms is redelijk verschillend en er zijn nog wat onvolkomenheden om deze code volledig via de JDeveloper methodes beheersbaar te krijgen en beheersbaar te houden.
  • Op dit moment ervaren we enkele performance problemen met het gebruik van ADF en TopLink op de geconverteerde code. Het is zeker een werkbare applicatie, maar er wordt hard gewerkt om de performance vergelijkbaar te krijgen voor de gebruiker.